Informacja

Журнал «Знак качества»

09.04.2013
Dostawy stali narzędziowej o wysokiej jakości europejskiej produkcji

W artykule opisano podstawowe kierunki działalności firmy „Interstal”. Podano porównawcze charakterystyki dostarczanych marek stali wg GOST i DIN EN ISO.

Журнал «Знак качества»

05.02.2008
Nowe azotowane stale matrycowe do obciążonego oprzyrządowania

Artykuł zawiera pełny opis stali PhTN–3,5,6, zakres ich stosowania, zamiast jakich stali mogą one być używane wg GOST i DIN, ich podstawowe zalety w stosunku do standardowych stali typu 5Х3В3МФС. Podano wykresy porównania pod względem wytrzymałości, kinetyki usunięcia skutków zgniotu stali opracowanych i stali standardowej.

Журнал «Металл-инфо»

22.11.2007
Nowe azotowane stale matrycowe o wysokiej wytrzymałości cieplnej

Artykuł podaje pełny opis stali NDS-1,2,3, zakres jej stosowania, zamiast jakich marek stali możne je wykorzystywać wg GOST i DIN, ich podstawowe zalety względem standardowych marek stali typu 5ХНМ i 4Х5МФС. Podano wykresy porównania pod względem wytrzymałości, udarności i kinetyki usunięcia skutków zgniotu stali opracowanych i stali standardowej.