Organizujemy produkcję i dostawy rolek do kalibrowania wyrobów walcowanych

Przeznaczenie: kalibrowanie wyrobów walcowanych z metali żelaznych i kolorowych.


Wałki do walcowania są produkowane ze stali Х12МФ, Х12Ф1, 4Х5МФС, 4Х5МФ1С, 5Х3В3МФС oraz innych marek zgodnie z GOST 5950 z termodyfuzyjnym wzmocnieniem powierzchni roboczych