Przeznaczenie: tuleje.

Stal: 5ХНМ, 40ХН, 40Х, 45, 20 itd.

Wyroby kute są produkowane wg GOST 8479-70, naddatki i odchylenia graniczne zgodnie z GOST 7062-90, GOST 7829-70.
Występuje możliwość dostarczenia wyrobów kutych z uprzednią obróbką mechaniczną i kontrolą ultradźwiękową

Jakość wyrobów kutych jest potwierdzona certyfikatem jakości.

Masa wyrobów kutych – do 20 t.

D=400-1000 мм
d=150-700 мм
L=1000-6000 мм

Цилиндр