Jednocześnie z dostawami standardowych stali przedsiębiorstwo prowadzi również własne badania w zakresie opracowania i dostarczania nowych marek stali narzędziowych zdolnych do zapewnienia zwiększonej obciążalności w różnych warunkach pracy.

Specjaliści Interstali opracowali i dostarczają azotowane stale matrycowe o przeznaczeniu wielocelowym, używane do produkcji różnego oprzyrządowania kształtującego. Wskutek optymalnego składu chemicznego stali, trybów ich obróbki termicznej i chemiczno-termicznej oferowane stale posiadają ekonomicznie wygodny stosunek ceny i jakości (wytrzymałości) w produkcji oprzyrządowania.

Wykaz opracowanych marek stali matrycowej i zakresy ich stosowania.

Stal

 Zakresy stosowania

 Zastępują stale

Podstawowe właściwości
po optymalnych trybach obróbki termicznej

 wg GOST
5950

 EN

HRC 

granica wytrzymałości, MPaa

KCU,
MJ/m2

NDS-1  

Azotowana stal matrycowa do wielkogabarytowego
oprzyrządowania odkształcającego na gorąco
o działaniu udarowym

 5ХНМ, 5ХНВ, 
5ХГМ, 5ХНВС

 1.2713

44-46

1570-1680

0,58-0,65

NDS-2

 Azotowana stal matrycowa do oprzyrządowania prasującego na gorąco o działaniu udarowym

 4ХНМФС, 5ХГМ, 5Х2МНФ

 1.2714

45-47

1570-1700

0,55-0,60

NDS-3

Azotowana stal matrycowa do form ciśnieniowych i obciążonego oprzyrządowania prasującego na gorąco

 5Х2МНФ, 7Х3, 
8Х3, 4Х5МФС

 1.2343,
1.2744

50-52

1750-1850

0,30-0,50

PhTN-3

Azotowana stal matrycowa do obciążonego oprzyrządowania prasującego pracującego w zwiększonych temperaturach

  4Х2В2МФС, 3Х3М3Ф, 4Х4ВМФС

 1.2344

44-50

1900

0,35

PhTN-5

Azotowana stal matrycowa do szczególnie obciążonego oprzyrządowania prasującego pracującego w zwiększonych temperaturach

 5ХНМ, 4Х5МФС

 1.2323,
1.2356

42-48

1590-1780

0,32-0,56

 PhTN-6 

Azotowana stal matrycowa do obciążonego oprzyrządowania pracującego w zwiększonych temperaturach

 4Х2В2МФС, 3Х3М3Ф, 4Х4ВМФС

 1.2328,
1.2603

48-52

1920-2300

0,24-0,30

Azotowane stale do tłoczenia na gorąco NDS-1,2,3 do wielkogabarytowego oprzyrządowania są stosowane do wielkogabarytowych narzędzi młotowych i prasowych, tłoczników pras korbowych do kucia matrycowego na gorąco, kuźniarek, pras mechaniczno-kuźniczych itd.
Azotowane stale matrycowe PhTN-3,5,6 są używane do obciążonego oprzyrządowania kształtującego w warunkach przewlekłego obciążenia w wysokiej temperaturze.

Dobór trybów obróbki termicznej i chemiczno-termicznej zostaje przeprowadzony zgodnie z wymaganiami firmy do konkretnych warunków pracy oprzyrządowania u klienta.